De praktijk

Tandartspraktijk Vermaas is gevestigd sinds 1982. U heeft in onze praktijk te
maken met een beperkt aantal medewerkers. Tandarts Vermaas verricht de meest voorkomende behandelingen zelf. Wij hebben ons gespecialiseerd in Algemene tandheelkunde / Preventie / Mondhygiëne / Endodontologie  / Parodontologie / Esthetische tandheelkunde / Behandeling van kinderen.

Voor specialismen niet in onze praktijk aanwezig , zoals bijvoorbeeld kaakchirugie, orthodontie of implantologie , werken wij nauw samen met specialisten naar wie wij u kunnen verwijzen.

Wijziging incassowet (juli 2012)

1 juli 2012 is de nieuwe incassowet in werking getreden. Volgens deze wet dienen we € 40.00, bij niet tijdige betaling,  in rekening te brengen.Wij helpen u graag deze onnodige kosten te voorkomen  dmv éénmalige of doorlopende incasso.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Medicas, klik hier

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.