De praktijk – Tandartspraktijk Vermaas – Zevenaar

Voor onze patiënten

Na de overdracht van onze praktijk activiteiten aan collegae Brinkhuis & Derks hebben wij heel veel hartelijke en ons steunende reacties ontvangen. Te veel om ieder persoonlijk te bedanken. Wij zijn hier zeer dankbaar voor en dit heeft zeker bijgedragen aan het voorspoedig herstel. We wensen onze patiënten een even goed contact met onze collegae en danken ook Arnold Brinkhuis en Erwin Derks voor de fijne opvang en overdracht ROB & MARIJKE VERMAAS

De praktijk

Tandartspraktijk Vermaas is gevestigd sinds 1982. U heeft in onze praktijk te
maken met een beperkt aantal medewerkers. Tandarts Vermaas verricht de meest voorkomende behandelingen zelf. Wij hebben ons gespecialiseerd in Algemene tandheelkunde / Preventie / Mondhygiëne / Endodontologie  / Parodontologie / Esthetische tandheelkunde / Behandeling van kinderen.

Voor specialismen niet in onze praktijk aanwezig , zoals bijvoorbeeld kaakchirugie, orthodontie of implantologie , werken wij nauw samen met specialisten naar wie wij u kunnen verwijzen.

Wijziging incassowet (juli 2012)

1 juli 2012 is de nieuwe incassowet in werking getreden. Volgens deze wet dienen we € 40.00, bij niet tijdige betaling,  in rekening te brengen.Wij helpen u graag deze onnodige kosten te voorkomen  dmv éénmalige of doorlopende incasso.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Medicas, klik hier

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.