De praktijk – Tandartspraktijk Vermaas – Zevenaar

Voor onze patiënten

Om gezondheidsreden is tandarts Vermaas helaas genoodzaakt zijn praktijk -werkzaamheden te beëindigen. Zoals een aantal van u mogelijk al weet ben ik tijdens mijn vakantie op 19 oktober getroffen door een acuut hartprobleem, waarvan herstel en revalidatie lange tijd in beslag zullen nemen. Op een ander moment dan verwacht, maar vooral op andere wijze dan voorzien nemen Marijke en ik, na bijna 39 jaar afscheid van onze patiënten en de praktijk. We zijn blij dat we per 1 december 2020 de patiëntenzorg kunnen overdragen aan mijn collega’s Brinkhuis en Derks die, in samenwerking met onze trouwe mondhygiënisten Nienke van Straten en Margit Jansen, de praktijk in onze geest zullen voortzetten. “Brinkhuis Derks tandartsen” is sinds acht jaar gevestigd op de Vondellaan 180 te Zevenaar. Marijke en ik danken u voor het gestelde vertrouwen en prettige contacten de afgelopen jaren. ROB VERMAAS, tandarts. PRAKTISCHE MEDEDELINGEN: Telefoonnummer: Locatie Wilhelminalaan 2 (afspraken controle) 0316-528584 Locatie Vondellaan 180 0316-523570 Email: info@bdtandartsen.nl Website: www.tandartsvermaas.nl www.bdtandartsen.nl Behandel locatie: Op dit moment wordt de locatie op de Vondellaan 180 uitgebreid. Tijdens deze verbouwing zal zowel op de Wilhelminalaan als op de Vondellaan behandeld worden. Controle- en mondhygiëne afspraken vinden voorlopig nog plaats op de Wilhelminalaan. Patiënten voor wie een afspraak de afgelopen periode is geannuleerd, zullen door Brinkhuis Derks Tandartsen worden benaderd voor een nieuwe afspraak. Afgegeven bank- incasso machtigingen aan “tandarts Vermaas”komen per 01-12-2020 te vervallen

Bezoek onze locatie

Wilhelminalaan2
6901DB Zevenaar

Neem contact op

Tel:0316-528584

Stuur ons een e-mail

praktijk@tandartsvermaas.nl

De praktijk

Tandartspraktijk Vermaas is gevestigd sinds 1982. U heeft in onze praktijk te
maken met een beperkt aantal medewerkers. Tandarts Vermaas verricht de meest voorkomende behandelingen zelf. Wij hebben ons gespecialiseerd in Algemene tandheelkunde / Preventie / Mondhygiëne / Endodontologie  / Parodontologie / Esthetische tandheelkunde / Behandeling van kinderen.

Voor specialismen niet in onze praktijk aanwezig , zoals bijvoorbeeld kaakchirugie, orthodontie of implantologie , werken wij nauw samen met specialisten naar wie wij u kunnen verwijzen.

Wijziging incassowet (juli 2012)

1 juli 2012 is de nieuwe incassowet in werking getreden. Volgens deze wet dienen we € 40.00, bij niet tijdige betaling,  in rekening te brengen.Wij helpen u graag deze onnodige kosten te voorkomen  dmv éénmalige of doorlopende incasso.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden Medicas, klik hier

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk? Neem gerust contact met ons op.